Naslov
Aktuelno
Nekad i sad
Crkva
Škola
Ambulanta
Ratar
Vet. stanica
Folklor
Lovci
Sport
Poznati Sedlarci
Ljudi i povodi
Foto
Video

Selo Sedlare, opština Svilajnac

Zvanična prezentacija MZ Sedlare

Zdravstvena stanica u Sedlaru

Završni radovi - oktobar 2006.
Početak radova - leto 2006

  Krajem leta (2006) izvodi se detaljno renoviranje zdravstvene ambulante u Sedlaru i priprema prostorija za apoteku, laboratoriju za vađenje krvi kao i za stomatološku ambulantu. Pogledajte fotografija iznad ovog teksta.

  Zdravstvana stanica u Sedlaru, koja postoji i radi u sastavu Doma zdravlja u Svilajncu, izgrađena je 1965. godine. Nalazi se u centru sela i zauzima prostor od 127 metara kvadratnih, od čega je upotrebljivo 107 metara kvadratnih. Pruža usluge pacijentima iz sela: Roande, Subotice, Troponja, Kupinovca, Roćevca, Đurinca i samog Sedlara. U njoj su stalno upošljeni jedan lekar, dve medicinske sestre (od '70-ih godina, dok je pre toga radila samo po jedna) i jedna patronažna sestra (od 2004. godine).
  U njenom sastavu su previjalište, kartoteka, ordinacija, čekaonica, kao i stomatološka ordinacija i apoteka (koje više nisu u funkciji). Od medicinskih aparata raspolaže od ove 2004. godine inhalatorom, koji je donacija Američke vladine organizacije USAID, EKG aparatom koji je inače star i rashodovan, retko u upotrebi, dok aparat za kiseonik nema (kojim bi, inače, trebalo da bude opremljena svaka zdravstvena ambulanta).
  U njoj su, prema podacima kojima raspolažemo radili dr Urbanović (pokojni) i sestra Stojanka (u penziji); dr Milica Dvornik i sestre Rava Milosavljević i Stanka Petrović; dr Miroslav Marković i sestre Rava i Stanka; dr Branka Dimitrijević i sestre Rava i Stanka (1982. Rava se premešta na fizijatriju u svilajnački Dom zdravlja, a na njeno mesto dolazi Ljiljana Milosavljević); dr Zoran Dimitrijević i sestre Stanka i Ljiljana (Stanka se premešta na oftalmologiju u svilajnački Dom zdravlja); dr Dragan Stanojević; dr Ljiljana Jovanović; od 2001. godine radi dr Ružica Branković sa medicinskim sestrama Ljiljanom Milosavljević i Draganom Ljubisavljević, a od sredine ove 2004. godine, kao što smo napomenuli, i patronažna sestra Suzana Jevtić. Aktuelnu ekipu zaposlenih u zdravstvenoj ambulanti čine Sedlarke.

(Zahvaljujemo Nadi Bulaković, zdravstvenom statističaru u svilajnačkom Domu zdravlja na izvesnim podacima koji su uneti u ovaj tekst)

Kontakt:
Zdravstvena stanica u Sedlaru: 035/ 338-112

MZ Sedlare 35211
Telefon : 035-8818-101
www.sedlare.org
 
webmaster - www.svilajnac001.co.rs

 
SAJT JE OPTIMIZOVAN ZA INTERNET EXPLORER I ZA REZOLUCIJE MONITORA OD 800x600 I VEĆE
Mali savet za one sa malom rezolucijom monitora: Kliknite na F11 i uvećajte vidljivi deo prezentacije