Sedlare - jul 2012
Asfaltiranje ulaza u selo
asfaltiranje2012_01
asfaltiranje2012_01

asfaltiranje2012_01
asfaltiranje2012_02
asfaltiranje2012_02

asfaltiranje2012_02
asfaltiranje2012_03
asfaltiranje2012_03

asfaltiranje2012_03
asfaltiranje2012_04
asfaltiranje2012_04

asfaltiranje2012_04
asfaltiranje2012_05
asfaltiranje2012_05

asfaltiranje2012_05
asfaltiranje2012_06
asfaltiranje2012_06

asfaltiranje2012_06
asfaltiranje2012_07
asfaltiranje2012_07

asfaltiranje2012_07
asfaltiranje2012_08
asfaltiranje2012_08

asfaltiranje2012_08
asfaltiranje2012_09
asfaltiranje2012_09

asfaltiranje2012_09
asfaltiranje2012_10
asfaltiranje2012_10

asfaltiranje2012_10
asfaltiranje2012_11
asfaltiranje2012_11

asfaltiranje2012_11
asfaltiranje2012_12
asfaltiranje2012_12

asfaltiranje2012_12
asfaltiranje2012_13
asfaltiranje2012_13

asfaltiranje2012_13
asfaltiranje2012_14
asfaltiranje2012_14

asfaltiranje2012_14
asfaltiranje2012_15
asfaltiranje2012_15

asfaltiranje2012_15
asfaltiranje2012_16
asfaltiranje2012_16

asfaltiranje2012_16
asfaltiranje2012_17
asfaltiranje2012_17

asfaltiranje2012_17
asfaltiranje2012_18
asfaltiranje2012_18

asfaltiranje2012_18
asfaltiranje2012_19
asfaltiranje2012_19

asfaltiranje2012_19
asfaltiranje2012_20
asfaltiranje2012_20

asfaltiranje2012_20
asfaltiranje2012_21
asfaltiranje2012_21

asfaltiranje2012_21
asfaltiranje2012_22
asfaltiranje2012_22

asfaltiranje2012_22
asfaltiranje2012_23
asfaltiranje2012_23

asfaltiranje2012_23
asfaltiranje2012_24
asfaltiranje2012_24

asfaltiranje2012_24
asfaltiranje2012_25
asfaltiranje2012_25

asfaltiranje2012_25
asfaltiranje2012_26
asfaltiranje2012_26

asfaltiranje2012_26
asfaltiranje2012_27
asfaltiranje2012_27

asfaltiranje2012_27
asfaltiranje2012_28
asfaltiranje2012_28

asfaltiranje2012_28
asfaltiranje2012_29
asfaltiranje2012_29

asfaltiranje2012_29
asfaltiranje2012_30
asfaltiranje2012_30

asfaltiranje2012_30
asfaltiranje2012_31
asfaltiranje2012_31

asfaltiranje2012_31
asfaltiranje2012_32
asfaltiranje2012_32

asfaltiranje2012_32